Úvod arrow O nás


O nás

Švajčiarsky dom, sídlo TATRAVIA- RRA

Na začiatku vzniku regionálnej rozvojovej agentúry stálo zopár nadšencov, ktorých cieľom bolo napomôcť v obnove a rozvoji Vysokých Tatier. Entuziazmus týchto osôb bol vyvolaný primátorom Mesta Vysoké Tatry, Ing. Jánom Mokošom, ktorého túžba obnoviť Vysoké Tatry ostala dodnes motivačná pre mnohých ľudí.

Skúsenosti zakladateľov združenia TATRAVIA-regionálna rozvojová agentúra ( v skratke TATRAVIA -RRA ), snaha o komplexný prístup v oblasti regionálneho rozvoja a implementácia inovatívnych prístupov regionálnej politiky v horskom a podhorskom pásme Vysokých Tatier viedla k založeniu regionálnej rozvojovej agentúry ako subjektu, poskytujúceho služby v zmysle zmluvných povinností, vyplývajúcich zo zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj v zmysle TATRAVIOU stanovených cieľov.


ďalej...
Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra. | Login | 


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: