Úvod arrow Iné stránky


Barroso prisľúbil Radičovej presun eurofondov na diaľnice

Slovenská republika bude môcť na dostavbu diaľnice D1 využiť dodatočné zdroje aj z tých operačných programov, ktoré sa jej nepodarí v stanovenom období vyčerpať.

ďalej...

Iné stránky

 
Vláda SR
 
Výbor regiónov
 
Portál o EÚ
 
Hlavné mesto SR
Bratislava
 
Mesto Vysoké Tatry
 CKO
Centrálny koordinačný orgán
MVRR SR

 

Samosprávne kraje:

ďalej...
Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: