Úvod

Zoznam prijímateľov NFP, stav implementácie k 01/2012, vyhlásené výzvy k 01/2012

Zdroj:  www.nsrr.sk

Prehľad vyhlásených výziev

Stav k 31. 01. 2012


 

Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013

Stav k 31. 01. 2012
Zdroj: ITMS


 

Stav implementácie regionálnych projektov ŠF podľa VÚC a OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013

Stav k 01. 01. 2012
Zdroj: ITMS / aktualizácia: štvrťročne


 

Zoznam prijímatelov financných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013

Stav k 29. 02. 2012
Zdroj: ITMS


 
Nasledujúci >Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: