Úvod
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia úspešný
V zmysle správy Ministerstva financií SR patrí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k rezortom, úspešne zvládajúcim implementáciu projektov, podporovaných zo štrukturálnych fondov. V prípade Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia boli zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu podporené projekty príspevkami v celkovej výške 92 292 732,32 EUR ( príspevok bez národných zdrojov ).
ďalej...

Projekt TATRICA

TATRAVIA-RRA v súčasnosti realizuje projekt s názvom Tatranský veľtrh outdoorových aktivít - „Tatrica", ktorého autorom je Mgr. Beáta Firicová: "Projekt sa zameriava na celú cezhraničnú oblasť Tatier (Spiš, Liptov, Orava, Zakopané). V rámci  projektu sa uskutočnia dve synergicky pôsobiace aktivity, ktoré výraznou mierou zvýšia záujem o región, najmä u stále väčšej skupiny návštevníkov zameraných na aktívne trávenie voľného času". 

ďalej...

Princ Philip pred sídlom TATRAVIE-RRA

Princ Philip pred sídlom TATRAVIE-RRA

Súčasťou programu nesporne historickej návštevy kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa, vojvodu z Edinburgu, bolo i pozvanie na konferenciu Mesta Vysoké Tatry, ktorá sa konala pri príležitosti úspešného zavŕšenia projektu "Tatranská škola regionálneho rozvoja".

ďalej...

Aktuálne výzvy!

Dávame do pozornosti aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov ( Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Regionálny operačný program )

ďalej...

O nás

Švajčiarsky dom, sídlo TATRAVIA- RRA

Na začiatku vzniku regionálnej rozvojovej agentúry stálo zopár nadšencov, ktorých cieľom bolo napomôcť v obnove a rozvoji Vysokých Tatier. Entuziazmus týchto osôb bol vyvolaný primátorom Mesta Vysoké Tatry, Ing. Jánom Mokošom, ktorého túžba obnoviť Vysoké Tatry ostala dodnes motivačná pre mnohých ľudí.

Skúsenosti zakladateľov združenia TATRAVIA-regionálna rozvojová agentúra ( v skratke TATRAVIA -RRA ), snaha o komplexný prístup v oblasti regionálneho rozvoja a implementácia inovatívnych prístupov regionálnej politiky v horskom a podhorskom pásme Vysokých Tatier viedla k založeniu regionálnej rozvojovej agentúry ako subjektu, poskytujúceho služby v zmysle zmluvných povinností, vyplývajúcich zo zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj v zmysle TATRAVIOU stanovených cieľov.


ďalej...

<< Začiatok < späť 1 2 3 4 5 6 7 8 ďalej > Koniec >>

Zobrazené 31 - 35 z 36Copyright © 2008 TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra.


portál regionálnej rozvojovej agentúry

TATRAVIA - RRA
Švajčiarsky dom
Starý Smokovec 7
062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry
tatravia@tatravia.sk
TATRAVIA regionálna rozvojová agentúra

Úlohou TATRAVIE je:

- Plnenie úloh v zmysle zmluvného vzťahu ústredným orgánom štátnej správy.

- Identifikácia a implementácia trvalo udržateľných projektov.

- Vytvorenie projektovej kompozície - mapy projektov a ich podpora.

- Zvýšiť úspešnosť, efektivitu a adresnosť čerpania finančnej podpory.Odporúčame: